Skip to main content
Một số cột mốc về sự hình thành và phát triển của hoạt động Tiêu dùng bền vững trên thế giới

Năm 1999, Liên Hợp quốc sửa đổi Hướng dẫn về bảo vệ người tiêu dùng (được ban hành năm 1985), trong đó có đưa ra một trong các mục tiêu chính cần đạt được trong công tác

Một số thông tin về Mục tiêu Tiêu dùng và Sản xuất bền vững của Liên Hợp quốc

Tiêu dùng và Sản xuất bền vững là một trong 17 mục tiêu của Chương trình Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG) do Liên Hợp quốc thống nhất ba

Cục CT&BVNTD tham dự Hội thảo trực tuyến về “Bảo vệ người tiêu dùng trong kỷ nguyên kỹ thuật số”

 Ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã tham dự Hội thảo trực tuyến “Bảo vệ người tiêu dùng trong kỷ n

Việt Nam tham dự Hội thảo của Asean về xây dựng Bộ công cụ đánh giá tác động của chính sách đối với người tiêu dùng

      Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cùng các Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của các nước thành viên ASEAN đã tham dự

Việt Nam tham gia Hội thảo “Bảo vệ người tiêu dùng trước các hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử” trong khuôn khổ Hiệp định AANZFTA

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tham gia Hội thảo trực tyến về “Bảo vệ người tiêu dùng trước các hành vi lừa đảo

Nghiệm thu dự án Xây dựng Nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi

Nghiệm thu dự án Xây dựng Nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi

 

Huyện đoàn: Tuyên truyền tháng cao điểm an toàn giao thông năm 2020

Subscribe to Kinh tế - Chính trị

About