Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

Xã Ái Quốc là xã vùng sâu vùng xa cách trung tâm huyện 45km có diện tích tự nhiên là 9868,98 ha, với vị trí địa lý nhu sau phía bắc giắp với Lợi Bác cùng huyện, Phía đông giáp với xã thái Bình của huyện đình Lập, Phía Nam giáp với xã xa Lý của huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang, Phía tây giáp xã Xuân Dương cùng huyện, Từ thị trấn Na Dương có con đường Nhựa đê hát 35 qua xã Đông quan, tiếp đến xã Nam quan, Tiếp đến xã Xuân Dương, từ xã Xuân Dương đến xã Ái Quốc 10 cây số đường bê tông, xã Ái   Quốc, hiện nay  có 11 Thôn bản, tổng số hộ 477 hộ Số nhân khẩu  2470 nhân khẩu, có 2 dân tộc cùng sinh sống với nhau, dân tộc Dao chiếm 95% , dân tộc tày chiếm 0,5% tỷ lệ hộ nghèo 31,93% hộ cận nghèo là 11,57% , Thôn xa nhất cách 15 km trung tâm xã đường đi lại khoa khăn về mùa mua, Nghề nghiệp chính của dân xã Ái Quốc là sản xuất nông lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi, đời sông của nhân dân từng buốc được nâng  lên, văn hóa xã hội có bước chuyển biến tiến bộ.

 

About