Skip to main content

Kiểm tra công tác thực hiện dự án chăn nuôi dê trên địa bàn xã Ái Quốc

        Ngày 25 tháng 04 năm 2024 lãnh đạo Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Lộc bình, lãnh đạo đơn vị cung cấp giống dê để thực hiện Dự án chăn nuôi trên địa bàn xã Ái Quốc vào kiểm tra thực tế công tác làm chuồng dê của các hộ gia đình được thụ hưởng dự án chăn nuôi dê trên địa bàn xã, hiện nay các hộ gia đình được thủ hưởng dự án đã cơ bản làm xong chuông để đón dê về chăn.

1

      Trong đợt thực dự án có 20 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được thụ hưởng dự án, mỗi hộ gia đình hưởng dự án được hỗ trợ 21 con dê sinh sản. Tổng số dê được hỗ trợ là 420 con và UBND xã đề nghị cấp trên quan tâm sớm để cấp giống dê cho các được kịp thời./.

                   Nguồn VP

About