Skip to main content

Cấp phát gạo cứu đói dịp Giáp hạt đầu năm 2023

​ Sáng ngày 17/03/2023, sau khi được Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội – Dân tộc vận chuyển gạo đến nhà văn hóa xã, được sự phân công của lãnh đạo UBND xã, công chức Văn hóa – Xã hội tiến hành tiếp nhận 2.250kg gạo cho 35 hộ gia đình với 150 nhân khẩu được nhận gạo trong dịp này.

Ngay sau khi được thông tin đến nhận gạo tại UBND xã, các hộ có tên trong danh sách nhận gạo lần lượt đến nhận gạo trong niềm vui, cảm kích trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng các cấp, chính quyền đã quan tâm đến đời sống của những hộ gia đình khó khăn.

1

Bà con đến nhận gạo tại trụ sở UBND xã

Cấp phát gạo cứu đói Giáp hạt đầu năm là một hoạt động mang lại ý nghĩa và giá trị to lớn, nhằm động viên, khích lệ những hộ gia đình khó khăn, tạo cho họ niềm tin, nguồn động lực mạnh mẽ để phấn đấu vượt lên hoàn cảnh, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống./.

Tin, ảnh: Vi Thức

About