Skip to main content
Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng mô hình CLB sinh hoạt văn hoá dân gian dân tộc dao, tày các thôn xã Ái Quốc

Thực hiện

Lạng Sơn đẩy mạnh hoạt động bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) tại Lạng Sơn không dễ, do đặc thù địa bàn có hoạt động giao thương sôi động với Trung Quốc luôn “nóng” về buôn bán, ki

Đại hội Câu lạc bộ phụ nữ người tiêu dùng khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Điều lệ Câu lạc bộ phụ nữ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Ban Chấp hành Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh; Chương trìn

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng nên làm như thế nào

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng nên làm như thế nào?

Trả lời:

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng có thể sử dụng những phương thức nào để bảo vệ quyền lợi của mình

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng có thể sử dụng những phương thức nào để bảo vệ quyền lợi của mình?

Tại sao trên thế giới cũng như Việt Nam cần có luật BVQLNTD

Tại sao trên thế giới cũng như Việt Nam cần có luật BVQLNTD?

Luật BVQLNTD quy định như thế nào về trách nhiệm bảo hành hàng hóa của tổ chức, cá nhân kinh doanh

Luật BVQLNTD quy định như thế nào về trách nhiệm bảo hành hàng hóa của tổ chức, cá nhân kinh doanh?

Trả lời:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp những thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp những thông tin gì về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng?

Trả lời:

Nghĩa vụ của người tiêu dùng

Người tiêu dùng có những nghĩa vụ cơ bản nào theo quy định của Luật BVQLNTD?

Kiến thức pháp luật

Xin cho biết, người tiêu dùng có những quyền cơ bản nào theo quy định của Luật BVQLNTD?

Subscribe to Tin hoạt động

About