Skip to main content

Tập huấn công tác quản lý bảo vệ rùng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Ái Quốc là một xã vùng sâu vùng xa của huyện Lộc Bình có diện tích tự nhiên 9868,96 ha trong đó diện tích có rừng 5.325.87 ha chiếm diện tích rất lớn. Thực hiện Chương trình công tác của Kiểm lâm huyện Luôc Bình năm 2024;

Ngày 23 tháng 5 năm 2024 Hạt kiểm Lâm huyện Lộc Bình phối hợp với UBND xã Ái Quốc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024:

1

Đến dự và tham dự hội nghi có lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện, lãnh đạo đảng uỷ, HĐND, UBND xã; Lớp tập huấn có trên 70 hộ dân trên địa bàn xã tham gia.

Qua lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác quản lý bảo vệ rừng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng./.

About