Skip to main content

Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng mô hình CLB sinh hoạt văn hoá dân gian dân tộc dao, tày các thôn xã Ái Quốc

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-SVHTTDL, ngày 25/01/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện dự án số 6 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền năm 2024; Quyết định số 247/QĐ-SVHTTDL, ngày 25/6//2024 của Ban Tổ chức về việc Thành lập Tổ giúp việc, Báo cáo viên, Nghệ nhân và Hội viên tham gia xây dựng mô hình CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Dao, Tày các thôn xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

1

Ngày 28 tháng 6 năm 2024 Sở văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND xã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng mô hình Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Dao, Tày các thôn xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Đến dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí phó giám đốc Sở văn hoá thể thao và du lịch tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tổng số có 40 học viên tham gia lớp tập huấn, lớp tập huấn đễ ra trong 2 tuần, nhằm giữ gìn bản sắc của đồng bào dân tộc Dao, dân tộc tày.

1

Lớp tập huấn được Sở văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ kinh phí và trang phục, các đạo cụ theo phong tục để thực hiện lớp tập huấn.

Nguồn VP

About